Przedstawiamy mapę z ograniczeniami dla pojazdów ciężarowych.
Mapa, mimo udostępnienia, nie jest dziełem skończonym. Jest stale udoskonalana oraz uzupełniana.

Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować Jakubowi Adamskiemu ze Stowarzyszenia SISKOM za pozwolenie na użycie i modyfikację kodu źródłowego Interaktywnej Mapy Transportowej SISKOM, na której autorzy prezentują elementy infrastruktury transportowej metropolii warszawskiej.

Pozostałe prawa autorskie

Do przygotowania mapy wykorzystano m.in.:

Źródła oficjalne

Warstwy dróg podzielonych pod względem nośności w tonach na oś pojedynczą:

aktualne ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton

Ograniczenia tonażowe na drogach, mostach i wiaduktach poszczególnych województw:

UWAGA!!!

Mimo że dokładam wszelkich starań, by dane na mapie były aktualne i zgodne z rzeczywistością oraz prawem, proszę tę mapę traktować wyłącznie poglądowo i informacyjnie.

NIE PONOSZĘ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE KARY/STRATY PONIESIONE PRZEZ KOGOKOLWIEK, WYNIKŁE Z KORZYSTANIA ZE STRONY truxmap.eu ORAZ Z MAPY!
NALEŻY BACZNIE OBSERWOWAĆ OZNAKOWANIE DRÓG I STOSOWAĆ SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH.

Autor mapy

truxmap.eu